بازگشت

خشکه گندم معمولی(کنجد،شنبلیله،سیاه دانه)

وزن:1.5کیلوگرم - آرد کامل گندم،نمک دریا،استفاده از خمیر ترش

قیمت: 18,000 تومان

نوع

ساده
معمولی
فقط کنجدی

ثبت نظر و امتیاز