بازگشت

نان بلند کیلویی

وزن:2کیلوگرم - آرد کامل گندم،نمک دریا،استفاده از خمیر ترش

قیمت: 22,000 تومان

نوع

ساده
معمولی
دورو

ثبت نظر و امتیاز
محصولات مشابه